Indbydelse til reception d. 19. 11 2022 i Ravnsbjerghus

Hermed viderbringes en indbydelse til bogreception til bind ni i bogserien “Mit Dollerup, Gård nr. 6 – bind I”.

Receptionen afholdes i Ravnsbjerghus, Ravnsbjergvej 65, d. 19. november 2022 kl. 13 – 16

”Gård nr. 6 – bind I”, Kobak, Ørnstrupgaard og Lerbjerggaard.

Det er med glæde, at vi nu, endelig, kan invitere til reception for udgivelse af nummer ni i Birgit Aarestrups bogserie ”Mit Dollerup”.

Birgit nåede desværre ikke selv, at se bogen færdig og vi andre har derfor lagt os i selen for, at færdiggøre bogen i Birgits ånd.  Det har været en udfordring i sig selv og om det er lykkedes, kan vi kun lade andre om at bedømme.

Undervejs blev det ligeledes klart, at materialet og omfanget af ”Gård nr. 6” var for omfattende til, at kunne indeholdes i én bog.  Derfor vil der også komme en ”Gård nr. 6 – bind II”.   Den vil ifølge planen udkomme til næste år.  Til den behandler vi primært det, som Birgit ikke nåede til.

”Gård nr. 6 – Bind I”, indeholder beskrivelse af ”Kobak” (Røverdal 10) inkl. udstykninger derfra, ”Ørnstrupgaard” (Ravnsbjergvej 27) inkl. ganske få udstykninger, samt ”Lerbjerggaard” (Korsvejen 11) inkl. udstykninger derfra.

Gård nr. 6 tager udgangspunkt i hovedparcel nr. 6 på Kobak’, som i dag har adressen Røverdal 10. Røverdal er i dag en asfaltvej, som ender i en vifte af fire grusveje, hvor gården er opført på den sydligste. Til gård nr. 6 hørte oprindeligt et meget stort areal, som strakte sig i tre tunger mod nord, syd og øst i Dollerup. 

Hovedparcel nr. 6 blev i 1831 delt i 6a og 6b. Gården på 6b, Ravnsbjergvej 27, er Ørnstrupgaard, som ligger ved den sorte vej. “Den swot Vej” er grusvejen, der løber på skrænten langs Skeldalen, og som forbinder Dollerup og Skelhøje. 

I 1852, blev parcellen 6b delt i to og blev til matrikel 6b og 6c. På matrikel 6c opførtes Lerbjerggaard, i dag med adressen Korsvejen 11, som ligger i den nordligste ende af den blinde grusvej, der mod syd munder ud i det store kryds, som tidligere blev – og vel stadig bliver kaldt “Korsvejen” i Dollerup. 

Gårdene 6a (der siden bliver til 6p), 6b og 6c er de tre store gårde i Dollerup. Karakteristisk for dem alle er, at de er bygget på bakketoppe med udsigt over det skønne landskab – og at de er placeret i hver sin tunge af hovedparcel nr. 6.

Vi glæder os til dagen og ser frem til at møde mange af jer.

Med venlig hilsen

Dollerup Lokalhistoriske Forening og Forlaget Ravnsbjerg

v/ Henning Wisbech.


Næste arrangement:

Græskarfest 29. oktober 🎃