Se Dollerups historie

Istid, naturkatastrofer og tekstilproduktion har formet landskabet og landsbyen – og dens beboere. Historien er at se i byen og landskabet i dag og igennem de sidste 100 år. Gå på tur i landskabet eller her, og se historien for lokalområdet.

Dollerup mølle

Fra kornmølle til aktør i tekstilindustrien, brand og spirende oprør gennem fagforeningsdannelse. Opblomstring og forfald og endnu engang en ny rolle i Dollerup. Møllen er et fysisk vartegn for byen, som i århundrede har benyttet vandkraften til produktion, og forsynet borgerne med job og eksportvarer. I dag foretager Møllen ingen produktion, men skaber stadig historier som kulisse for fester og andre begivenheder.

Se et længere uddrag af historien her