Bestyrelsen Lokalhistorisk


Lokalhistorisk Forening og Forlaget Ravnsbjerg

Formand

Karl Krogshede

Kasserer

og administrator i Forlaget Ravnsbjerg

Henning Wisbech

Bestyrelsesmedlemmer

Kate Lott

Kaj Berg Olesen

Hanne Munk

Suppleanter

Aase Tonnesen

Leif Nielsen

Revisor

Else Staal-Thomsen

Kontakt

Har du brug for at kontakte lokalhistorisk forening, kan du udfylde formularen her: