Dollerup Beboerforenings bestyrelse

Skriv en mail til bestyrelsen ved at udfylde kontaktformularen herunder:

Formand

Peter Bæk

50 30 85 00

Næstformand/sekretær

Hanne Kongsted


Kasserer

Laila Hansen


Bestyrelsesmedlem

Kent A. Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Karl Krogshede

Suppleant

Bente Slumstrup

Suppleant

Karsten Joensen

Historien bag beboerforeningen

Ideen til Dollerup Beboerforening blev undfanget i december 1974

Forud var gået en generalforsamling i Dollerup Korsvejs Vandværk, hvor man i løftet stemning kom til at snakke om, at der manglede et eller andet i byen.

Nogle mente endda at kunne huske, at der havde været adskillige foreninger af forskellig art i 30’erne.

Ved det orienterende møde 4. dec. 1974 mødte 42 beboere op. En pæn blanding af mennesker, der havde boet i byen i længere tid og repræsentanter for den ret store flok nytilflyttere, der kom til byen i 70’erne. Tilsyneladende kunne ideen bære, så et udvalg blev sat til at arrangere en julefest og få lavet vedtægter (eller omvendt.)

Den første julefest huskes af mange som det arrangement, der har trukket flest af huse, idet ca. 150 forventningsfulde og festhungrende mennesker var mødt op på trods af usle forhold, i de til lejligheden nødtørftigt istandsatte fabrikslokaler på ”Møllen”.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt 3. marts 1975, som vel dermed er den officielle startdato.

En vældig flok på 15 personer blev valgt, incl. suppleanter, revisorer og andet godtfolk. Dette antal er senere blevet kraftigt reduceret. Så mange bor der jo heller ikke i byen, at man kan ødsle med bestyrelser af denne størrelse..

Liv og glade dage
Så gik det ellers derudaf med forårs-, fastelavns-, høst-, sø-, grise-, karnevals-, Sct. Hans-, jule- og pakkefester indtil (det man dengang så som krisetegn) der kun dukkede 120 mennesker op til en forårsfest.! Men det skulle blive værre senere, meget værre…!

Arrangementer, hvor kun bestyrelsen og de stakkels pårørende måtte lytte til elorgelmusik fremført af håbefulde selskabsmusikere på tidlige udviklingstrin. For ikke at nævne alvorlige underskud på 70 kr. m.m.

Der har dog i tidens løb også været andre emner på programmet af mere ”lødig” karakter: foredrag, blomsterbinding, film- og lysbilledforevisning, opstilling af affaldscontainer, havebrugskonsulent, motorsavkursus, sykursus, etablering af badebro, legeplads, sti til Ravnsbjerg, petanque- og skøjtebane, busudflugter, museums- og virksomhedsbesøg, fugletur, større P-Plads og læskur ved Brugsen, loppemarked, motionsløb- og gymnastik for damer, børnelejr, ja selv folkedans.

Mappen med breve til kommunen, busselskaber, naturfredningsnævnet, Skovstyrelsen, oplysningsforbund, Anker Jørgensen, Svend Auken o.m.a. bugner.

Det stående emne ved hvert møde var lokaleforholdene.

Forsamlingshus på Møllen
Folk, der har været med fra starten, kan have været med til at indrette forsamlingshus 4 (fire) forskellige steder på Møllen, hele tiden med bulldozere i nakken…

I starten af 80’erne blev det daværende forsamlingshus på Møllen indrettet ved store kraftanstrengelser under kyndig ledelse af den nyoprettede Forsamlingshusforening. Det var lejet af Staten og har lidt meget under mangelfuld ydre vedligeholdelse, (f.eks. hul i taget), der med tiden gjorde det for surt med den indvendige. Det var frustrerende, at det kommunale tilskud skulle bruges til at vedligeholde statens bygninger. Resultatet blev da også, at man måtte opgive at bruge lokalerne, så det sidste arrangement på stedet var generalforsamlingen marts 2001.

I oktober 2000 blev endnu et af en lang række projekter for anvendelse af Møllen, ”Tricorama” skudt i sænk af kommunale budgetforhandlinger. Senere har et såkaldt Træcenterprojekt og et hospice været oppe at vende i perlekæden af fantastiske projekter, der bare lige er faldet til gulvet på grund af pengemangel. Børneprojekt Danmark har også være ind over, men er også faldt til jorden.

I foråret 2006 sættes Møllen til salg af Skovstyrelsen, og i 2008 køber Christian Nors møllen og påbegynder en restaurering over de næste år.

I 2001 fik Beboerforeningen mulighed for at være deltager i projektet Skelhøje Kulturhus i den nedlagte kro.

Efter flere afstemninger og et meget spinkelt flertal for deltagelse valgte man dog at lade hjertet råde og ikke være med, men naturligvis benytte de udmærkede faciliteter på normale vilkår.

Men endelig i begyndelsen af 2003 skete miraklet, da Skovvæsenet stillede en tidligere bolig på Ravnsbjerg til rådighed og endda gratis.

Så gik det løs igen, igen med frivillig arbejdskraft, hver tirsdag m.m. en vinter igennem med bidrag fra rigtig mange efter evne og tid, og det er nu endt op med et utrolig dejligt og velegnet hus, der har vist sig at fungere rigtig godt og med plads til 50-70 personer.

Der foregår også en pæn udlejning af faciliteterne.

Tidende og lokalhistorien
1981 udkom beboerbladet ”Dollerup Tidende” for første gang og har kørt relativt stabilt siden, med stort og i særdeleshed småt, om byen og egnens liv. Bladet udkom 4 gange årligt i velstandstiderne og de seneste år med 3 om året. Desværre har vi pt. i 2019 ikke nogen redaktør og bladet er blevet til et nyhedsbrev udsendt på mail og lagt på hjemmesiden.

For personer med interesse for lokalhistorisk stof er der utrolig meget ”guf” i arkiverne, som man er ved at skaffe en permanent plads til i et kælderlokale i ”Ravnsbjerghus”, hvor interesserede så kan få adgang. En lokalhistorisk gruppe har stået bag udgivelsen af de første bind af det omfangsrige 7 bindsværk om Dollerup, forfattet af Birgit Aarestrup på basis af hendes lokalkendskab og utrolige indsamling af oplysninger gennem mange års interesse for emnet.

Senest er der officielt blevet oprettet en lokalhistorisk forening.

Beboerforeningen fører i øjeblikket en relativ stabil tilværelse. En solid kerne sørger for fin opbakning til arrangementerne, som f.eks den såkaldte Brunch lige efter nytår, Sct Hans- og sommerfest. Juletræsfest og fastelavn har også været besøgt af mange børnefamilier. Man håber naturligvis på, at nye generationer vil tage over, som der allerede har været tendenser til.

Den almindelige samfundsudvikling, brugermentalitet, paraboler og et stresset arbejdsliv mærkes naturligvis også i en følsom organisme som en beboerforening, der er baseret på et vist menneskeligt overskud.

År 2000 havde foreningen 25 års jubilæum med 120 deltagere og på trods af de op- og nedture, der har været i tidens løb, og som nok er meget typiske for foretagender af denne art, skal den såmænd nok også opleve 50 års jubilæet.

Her til slut, foreningens pompøse formålsparagraf

§1. Dollerup Beboerforening har til formål ved møder og sammenkomster at fremme fællesskabet mellem beboerne i Dollerup og varetage deres interesser.