Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening/Forlaget Ravnsbjerg d. 22/3 2022 kl 19.30 i Forsamlingshuset. Dagsorden kan du se herunder, eller ved at klikke her

Vær opmærksom på, at denne generalforsamling er for Lokalhistorisk Forening og ikke beboerforeningen. Beboerforeningen holder generalforsamling d. 15. marts, du kan se mere ved at klikke her.

I begge tilfælde skal indkomne forslag være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På vegne af Lokalhistorisk Forening og med ønsket om en god og solrig weekend –admin