Forfattermøde 16. marts kl 19 i Ravnsbjerghus

Er der plads til alle i den danske natur i fremtiden?

Antallet af danskere, som færdes i naturen er steget i de seneste år. Er der stadig plads til alle?

Kan jægerne, motionsløberne, vandrerne og mountainbikerytterne enes om forståeelse og respekt for hinanden i den sparsomme natur i Danmark.

Thorkild Ellerbæk udgav i november 2022 bogen “Jagt i Danmark – de seneste 100 år” som med jagt i Danmark som udgangspunkt behandler de problemstillinger, der opstår, når der skal være plads til alle.  

Når naturen sættes endnu mere under pres – ikke blot fra landbruget og forureningen, men også fra alle de velmenende naturbrugere, som pludselig tramper rundt over det hele.

Og ikke mindst: der skal vises respekt og hensyn overfor dyrene og naturen. 

Der er knap 80.000 jægere i Danmark. Der er mere end 130.000 mountainbikeryttere og ryttere, vandrere og motionsløbere. Jægerne har fyldt meget i naturen i flere hundrede år, men især i de sidste 100 år er antallet af jægere steget. Har jægerne stadig ret til at gå på jagt og forvalter de denne ret ordentligt? Er alle de andre i naturen bedre end jægerne og dermed mere ret til naturen?

Det er kernen i Thorkild Ellerbæks foredrag – ikke kun set ud fra jægernes synsvinkel, men ud fra en nødvendig respekt for dyr og natur. Den øgede trafik i naturen drives frem af kommercielle kræfter, kommunale eventmagere, sundhedsapostle, samt vor tids grønne vækstmantra: oplevelsesturisme/økonomi. Der skal profiteres på naturen, som generelt er i meget dårlig tilstand. Kan naturen i Danmark fortsat bære presset?

Jornalist, forfatter og fhv. lektor Thorkild Ellerbæk har i det meste af sit voksne liv boet i og været engageret i naturen, som ejer af landbrug og skov og som jæger og lystfisker. Han bor nu Dollerup og iagttager udviklingen med skepsis og frygt for naturens velbefindende.

Vel mødt i forsamlingshuset i Dollerup d. 16. marts kl 19.