Referat fra bestyrelsesmøde, kontingent og jule-nytårs-begivenheder

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i beboerforeningen og du finder referatet ved at klikke her. Du kan i referatet læse omkring de afholdte events i oktober og om kommende events til både jul og nytår i byen. Opmærksomheden rettes på datoen for nytårsbrunch, som nu er d. 8. januar. Du kan også få status på forbedringerne af de trafikale forhold i byen og på forsamlingshuset mv.. Se mere i referatet.

Julefest i Dollerup 18. december

Udvalget for Børn og Barnlige sjæle arrangerer julefest d. 18. december kl. 14-17. De stikord der knytter sig til dagen er: juleklip, sang, musik og dans om juletræet – og æbleskiver. Find nissehuerne og de røde kinder frem, og sæt kryds i kalenderen til en hyggelig dag i forsamlingshuset 🤶🏻

Nytårsbrunch 8. januar 🎆

Klokken 10 søndag d. 8. januar (ny dato) bydes der til nytårsbrunch i forsamlingshuset for alle borgere i byen. Hils dine naboer og deres naboer velkomne i det nye år 2023 og få ønsket godt nytår til nye og gamle beboere i byen.

Bestyrelsen sørger for et overdådigt brunchbord og der vil være servering af Dollerup-snaps. Det er gratis at deltage for alle medlemmer af beboerforeningen. Er man ikke medlem koster det 50 kr. (medlemskab for 2023 – så venligst husk at betale kontingent inden nytårsbrunchen eller klar det i dørkarmen på dagen).

Drikkevarer – ud over kaffe/the og snaps – kan købes.

Billeder fra foto- og bogfernisering 19. november

Tak til Karl Emil der altid er på pletten.

Medlemskab af beboerforeningen

Så er det blevet den tid på året, hvor medlemskabet af beboerforeningen skal gentegnes – eller oprettes.

Kontingent for beboerforening: 300 for husstand og 150 kr for enlige.

Kontonr 9255 0807373293 og mobilepay nr 403582.

Er du i tvivl om, hvad kontingentet går til, så kan du få et indblik ved at klikke over på vores hjemmesides medlemsside her.

Året igennem er der lokale arrangementer, som bestyrelsen og frivillige kræfter stabler på benene til fælles gavn for vores lille by. Foruden at være arrangører, finansierer bestyrelsen også forbedrende tiltag til forsamlingshuset eller indkøb til arrangementer, så vi alle kan mødes under gode og sikre rammer, såsom da alle møblerne i forsamlingshuset blev ombetrukket for nyligt. De, og de respektive underudvalg, arbejder for udvikling af byen og for at byen forbliver livlig, nærværende og underholdende til vores respektive behov på tværs af aldre. Det er et fællesskab, som vi er mange der er glade for og værner om.

Den opbakning som medlemmerne giver beboerforeningen er særligt værdifuld i år. Bestyrelsen nærmer sig en periode, hvor forsamlingshuset står til afhænding. Og aktivitetsudvalget har nyopførelse af aktivitetsstativ på “fodboldbanen” på Hærvejen på tegnebrættet. De fonde og politiske processer der ligger forude, har gode fremtidsperspektiver til fornyelse af faciliteter i byen – og des bedre opbakning beboerforeningen kan mønstre, des bedre er muligheden for støtte, og for at foreningen har likviditet til eventuelle køb. Derfor er ambitionen at endnu flere ønsker at være medlem af beboerforeningen i 2023.

53 husstande er p.t. medlemmer og bestyrelsen vil indtrængende bede om at flere bliver det. Vi har brug for medlemmer – ikke mindst fordi vi gerne vil kunne vise opbakningen til foreningen til kommunen, så de kan se, at forsamlingshuset er til gavn for mange. Ønsket er, at kommunen vil bakke op om, at huset fortsat skal fungere som forsamlingshus, når det skal sælges.

Velkommen i beboerforeningen

På vegne af beboerforeningens bestyrelse -admin