Ny bestyrelse og nyhedsbrev for oktober

Ny bestyrelse, fra generalforsamling 14. september 2021.

Så er generalforsamlingen gennemført og bestyrelsen har konstitueret sig således:

Peter Bæk, Formand
Hanne Kongsted, Næstformand og sekretær
Laila Hansen, Kasserer
Karl Emil, forsamlingshuset
Bent Melvej menigt bestyrelsesmedlem

Bente Slumstrup og Kjeld Flammild, suppleanter.

Tommy stiller til valg ved Energi Viborg

Tommy Mostrup, Ravnsbjergvej stiller op til valget til bestyrelsen i Energi Viborg. Tommy arbejder for at skabe miljømæssige forbedringer på spildevandsområdet og derigennem understøtter et godt vandmiljø også i Dollerup.

Tommy Mostrup skriver:

Der er valg til bestyrelsen i Energi Viborg. Og jeg stiller op, fordi jeg mener at det er vigtigt, at vores lille samfund har en stemme i et selskab, der virkelig betyder noget for mennesker, der bor i Dollerup.
Jeg stiller op til valget til bestyrelsen fordi:
Det drejer sig om folkesundhed, om miljø og om penge, når der vælges ny bestyrelse til Energi Viborg. Det drejer sig om folkesundhed. Før vi fik kloakker, døde de små børn af tyndskid, men det er så længe siden, at vi har glemt det. I fremtiden bliver håndteringen af spildevand en vigtig del af forebyggelsen af epidemier.
Det drejer sig om økonomi. Værdien af det samlede spildevandsanlæg i Viborg løber op i milliarder. Vi skal fastholde værdien af et anlæg, der er betalt gennem generationer og som vi ikke kan undvære. 

Og så drejer det sig om miljø. Vi låner fra vandets kredsløb. Når vi leverer det tilbage, skal det ske, uden at vi ødelægger miljøet.

Stem på mig, fordi jeg ved, hvad der skal til. https://www.energiviborg.dk/ditvandvalg
Tommy Mostrup

Fremtidige arrangementer

Fællesspisning kl. 18 og sangaften kl. 19.30 den 28. oktober 2021 i beboerhuset.

Er du den som gerne vil stå for at lave maden den 28/10 så lad os høre fra dig senest søndag d. 24. oktober.
Det behøver ikke at være noget fancy noget, man bestemmer helt selv, hvad man vil lave. Man kan evt. slå sig sammen andre om at lave maden. Du får refunderet dine udgifter af bestyrelsen, som også vil tage et mådeligt beløb for spisningen af de tilmeldte.

Husk X i kalenderen den 28. oktober 2021 kl. 18.00
Tilmelding senest søndag d. 24. oktober 2021 til: Hanne Kongsted, på mail: hanne_kongsted@yahoo.dk

Foredrag med Jens Frydendal 16. nov 2021 kl. 19

Billeder fra Dollerup Bakker og Hald Hovedgaard.

Jens Frydendal har i et samarbejde med nu afdøde Erling Greve, gennem de sidste 25-30 år, indsamlet oplysninger om landskabsmalerier langs Hald Sø og som på et tidspunkt nået op på at have et omfattende arkiv med 486 værker af lidt under 100 forskellige kunstnere. En del af billederne er helt ukendte bortset fra titlen og oplysninger om, at de f.eks. har været med på en udstilling eller er blevet solgt på en auktion. Jens Frydendal og Erling Greve arbejdede indtil Erlings død med at få dele af det omfattende materiale tilgængeliggjort i form af en bog.

Jens Frydendal vil fortælle om billederne og arbejdet med dette.

Betaling af kontingent

Du kan sætte betalingen ind i din netbank til fast betaling, hvert år i januar måned, på dette kontonummer.
Bank:  Reg.nr. 9255 Kontonummer 0807 373 293 (husk navn)

eller

Mobilpay: 4326ZA eller scan denne QR-kode med dit kamera.

Kontingentet for 2021 er uændret: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

Indbetalingen dækker dit medlemskab det år du betaler.

Godt efterår til alle


Venlig hilsen

Bestyrelsen