Sommerbrunch og generalforsamling

SOMMER-BRUNCH MED SJOV og HYGGE FOR ALLE

små og store børn – unge og gamle voksne – alle kan være med
Lørdag den 11. september kl.  (9)10 – 17
ved Forsamlingshuset

Der kommer til at foregå en del i løbet af dagen 

TIDSRAMMEN:

09.00Morgenbadning for dem som vil, mødes ved badebroen.
10.00Flaghejsning og en super dejlig brunch i forsamlingshuset, herefter en gåtur på heden hvor vi igen får indsamlet bær til den næste Dollerup Snaps
12.00The Dollerup Games begynder (ikke endeligt planlagt)
Men det kunne være Fodboldturnering, Petanque, Tovtrækning, skattejagt for børnene, æggeløb, spark dåse, traktortræk, hygge-sidning i haven. Eller hvad vi nu finder på. Det ser vi på, når I har tilmeldt jer. 
16.00-16.30Vi samles igen til øl, vand, afslapning.
Håber Thor og andre guder vil det, så vi alle kan få en god dag.

Generalforsamlingen

Dollerup Beboerforening, i Ravnsbjerghus d. 14. september 2021 klokken 18.00

For at have stemmeret ved generalforsamlingen skal kontingent for 2021 være betalt. 

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 

Hvert medlem har én stemme. På et husstandskontingent har hver person over 18 år en stemme.

Dagsorden
 • Punkt 1.: Valg af dirigent.  
 • Punkt. 2.: Valg af referent.
 • Punkt 3.: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år.
  Ved formand, Kjeld Flammild på bestyrelsens vegne 
 • Punkt 3a.: Kunstudvalgets beretning.
  Ved Karl Emil Godiksen 
 • Punkt 4.: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  Ved kasserer Peter Bæk
 • Punkt 5: Behandling af indkomne forslag.
  Forslag:
 • Punkt 6: Fastsættelse af kontingent for 2022
  Kontingent i øjeblikket: 150 kr./året for enlige og 300 kr./ året for par.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2022
 • Punkt 7: Valg til bestyrelsen (vælges for to år)
  På valg ulige år er:   
  • Bent Melvej, 
  • Sidsel Autrup (ønsker ikke genvalg), 
  • Kjeld Flammild (ønsker ikke genvalg)
  • På valg lige år:  Karl Emil Godiksen og Peter Bæk 
 • Punkt 8.: Valg af Suppleant til bestyrelsen vælges for 2 år.
  Årets suppleanter har været: 
  • Bente Slumstrup
  • Laila Hansen (modtager genvalg). 
 • Punkt 9: Valg af revisor.
  Henning Wisbech er på valg som revisor. (modtager genvalg)
 • Punkt 10: Eventuelt.

Som sædvanligt sluttes der af med GRATIS Pizza og rødvin.


Efterårets arrangementer
(som endnu ikke er færdigplanlagte)

 • Finn Christensen foredrag om Afghanistan 30. september kl 19
 • Fællesspisning i oktober måned (er der nogen der vil stå for maden, så sig endelig til)
 • Foredrag med Jens Frydendal den 16. november
 • Vinylaften i november
 • Sangaften 
 • Nytårsbrunch søndag den 2. januar 2022


Betaling af kontingent

Du kan sætte betalingen ind i din netbank til fast betaling, hvert år i januar måned, på dette kontonummer.
Bank:  Reg.nr.9255 Kontonummer 0807 373 293 (husk navn)

eller

Mobilpay: 4326ZA eller scan denne QR-kode med dit kamera.

Kontingentet for 2021 er uændret: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

Indbetalingen dækker dit medlemskab det år du betaler.


Venlig hilsen

Bestyrelsen