Sct. Hans og Generalforsamling

Kære alle

Så har kulden og frosten endelig sluppet sit sidste tag og det er blevet sommer. Vi kan forsamles flere og de lyse nætter, høj sol og udlængsel begynder at skabe mulighed for sociale arrangementer. Forsamlingshuset er klargjort til sommerens aktiviteter, det blev det d. 10 april af flittige beboere – tak for en hyggelig dag med nye ansigter og solidt håndværk.
I denne nyhed indbydes I til Sct. Hans aften og generalforsamling. Rigtig god sommer.
– webadmin Karina

SCT. HANS 23. JUNI 2021

af Kjeld Flammild

Så er vi alle klar til at fejre Sct. Hans, efter at have været indespærret i længere tid, er der nu mulighed for at komme ud og mødes med dine naboer.

Som traditionen byder, er grillen varm kl. 18.00, hvor vi vil spise vores medbragte mad. 

Husk at tage tallerkener, glas og bestik med. 

Øl, vand og vin kan, som altid, købes til rimelige priser.

Børneforældre og andre – HUSK: MEDBRING solide snobrødspinde (til børnene og jer andre, der vil have et bålbagt snobrød senere på aftenen). 

Der vil igen i år være Marsmellows og mariekiks.

Bålet tændes kl. 20 præcis. 

Musik til sangene står Bent Melvej for, og vi vil sørge for at vi får noget at synge efter.

Der er ingen tilmelding – alle kommer bare enten fra kl. 18 til spisning, eller når bålet tændes kl. 20.

Forhåbentlig bliver det godt vejr.

Generalforsamling

Af Kjeld Flammild

Stemning fra forsamlingshuset

Generalforsamling i Dollerup Beboerforening
Ravnsbjerghus
d. 14. september 2020 klokken 18.00

Som sædvanlig med Pizza og rødvin.

Indkaldelse med dagsorden udsendes senere.

Betaling af kontingent

For at deltage i generalforsamlingen skal du være medlem af Dollerup Beboerforening. 

Du kan sætte betalingen ind i din netbank til fast betaling, hvert år i januar måned, på dette kontonummer.

Indbetaling af kontingent:
Bank:  Reg.nr.9255 Kontonummer 0807 373 293 (husk navn)

eller betaling via:

Mobilpay: 4326ZA eller scan denne QR-kode med dit kamera.

Kontingentet for 2021 er uændret: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

Indbetalingen dækker dit medlemskab det år du betaler.

GOD SOMMER TIL JER ALLE

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Dollerup Beboerforening
Kjeld Flammild, formand