Den Lokalhistoriske Forening

Dollerup Lokalhistoriske Forening

Interesse for den lokale historie og lyst til at skrive om lokalhistoriske emner har ført til dannelsen af denne forening, som desuden omfatter et lokalhistorisk arkiv samt et forlag. Foreningen er stiftet i 2005 og du kan se vedtægterne her.

Dollerup Lokalhistoriske forening har oprettet et lokalhistorisk Arkiv.

Arkivet er indrettet i et lokale under forsamlingshuset og rummer i dag allerede mange lokalhistoriske bøger, papirer, protokoller, billeder osv. Vi opfordrer alle, der har materialer af lokalhistorisk interesse til udlån eller som donation til at kontakte arkivet.

Arkivet har åbent den første torsdag i måneden kl. 14:00 - 17:00