21 15/1 Fartmålinger i Dollerup

Fartmålinger i Dollerup foretaget i 2018 of 2020 er nu offentliggjort

Fartmålinger

Fartmålingerne blev igangsat af beboerforeningen i 2017-18, for at få datagrundlag for fartdæmpende tiltag igennem Dollerup by, da det opleves at der bliver kørt for stærkt på de snoede veje igennem byen.

Svaret på henvendelsen fra Teknik og Miljø ved Viborg Kommune:


I forbindelse med projekt ”De 5 Hald’er”, er der ikke afsat midler til hastighedsdæmpende tiltag i Dollerup.

Byrådet har i december 2017 vedtaget en trafikplan for Viborg kommune. Planen indeholder bl.a. forslag til forbedring af trafiksikkerheden. Det er besluttet, at man trafiksikkerhedsmæssigt prioriterer såkaldte ”sorte pletter”. ”Sorte pletter” er lokaliteter/strækninger, hvor der sker flere trafikulykker (politiregistrerede) end man kan forvente. Der er ikke udpeget ”sorte pletter” i eller omkring Dollerup.

For at følge udviklingen i trafikken gennem Dollerup vil jeg foreslå, at der bliver lavet trafik- og hastighedsmålinger på henholdsvis Ravnsbjergvej samt Dollerupvej (2 stk.). Ud fra vores samtale kan jeg forstå, at problemerne er størst i maj og juni. Jeg har derfor bestilt målingerne til ultimo maj / primo juni. Når jeg har resultaterne fra målingerne sender jeg hovedresultaterne til dig.

Man forventer, at projekt ”De 5 Hald’er” er færdig ved udgangen af 2019. For at se om det medfører øget trafik igennem Dollerup vil målingerne blive gentaget i 2019 samt i 2020.


Det konstateres og bekræftes dog, at der i 2019 ikke foregik målinger, og at målingerne skulle tilrettes til at foregå på tidspunkter, hvor der ville være repræsentativ trafik igennem bakkerne ift. årstid.

Resultatet er frigivet i de følgende dokumenter.