Jul 28, 2019

Referat juli 2019

Bestyrelsesmøde den 1. juli 2019 hos Karl Emil kl. 19.15

Aase, Karl Emil, Kjeld og Sidsel.

Afbud fra Bent Melvej og Karen Jensen.

Dagsorden

Pkt. 1 Gennemgang af referat

Referat fra d.15. april gennemgås. Det aftales, at referater fremover lægges på hjemmesiden, når mødets deltagere har godkendt det. SA sørger herfor.

Aase har været i Banken – det skal meddeles, at Kjeld er ny formand. Kjeld kontakter selv banken.  - Forslag om kalender for udlejning af forsamlingshuset på hjemmesiden. KF taler med Trine herom.

Pkt. 2 Arbejdsfordeling i bestyrelsen

KF tager over på at udarbejde nyhedsbreve som erstatning for DT indeholdende aktuelle oplysninger, arrangementskalender mv. Det aftales, at nyhedsbreve lægges på hjemmesiden og at der sendes info ud på maillisten med link til nyhedsbreve.

Vi har et hængeparti i forhold til hvem, der siger velkommen til nye beboere i byen? KF har noget materiale liggende og udarbejder en velkomstfolder. Aase har et par bud på folk vi kan spørge – Aase sørger herfor og der samles op næste gang.

Der skal males træværk udendørs og indendørs ved forsamlingshuset. Udendørsmaling udsættes til foråret sammen med rengøringen, da huset er lejet ud alle de kommende weekender. KE tager ansvaret for indendørsmaling. 

Der ses træorm flere steder – KE giver det petroleum.

 Pkt. 3 Orientering om badebro

KF har kontaktet Sten Bonne i Skov- og Naturstyrelsen, da den nye badebro er fejl konstrueret. SB svarer, at stigen vil blive flyttet om på siden af broen ligesom ved den gamle bro, hvilket løser problemet. Næste år vil vi prøve at være ude lidt tidligere i forhold til at få broen op. 

Pkt. 4 ”Byforskønnelse” - Korsvejskrydset.

Landskabsarkitekt Anna Gerd Ellerbæk  har lavet et bud på pladsen ved busskuret. Det aftales, at vi arbejder videre hermed og at KF inddrager Skov- og Naturstyrelsen i forhold til muligheder.

Det aftales, at vi prøver at flytte et bord og bænkesæt ned i krydset og ser hvordan det kommer til at fungere.

 - Ny ”boble” til pap?

Der er muligvis udsigt til, at vi får en ny boble til pap, da andre mindre bysamfund har fået det. Vi ønsker ikke, at den skal stå i korsvejskrydset og vil foreslå en af byens andre p-pladser (fx gemt væk i hjørnet af den store p-plads ved ishuset eller overfor møllen) KF kontakter REVAS.

Pkt. 5 Planlæggelse af fremtidige arrangementer. - Sommerbrunch d. 24. august. Vi mødes til morgenbad kl.9.00, herefter morgenkaffe og sang i forsamlingshuset kl.10.00, hvorefter der vil være fælles gåtur hvor der samles ind til Dollerup snapsen. Herefter er der aktiviteter og bål i haven med kaffe og kage. Børneudvalget bidrager til aktiviteter.

Kjeld og Sidsel er begge forhindret i at deltage d.24. august.

- Sæbekasseløb d. 21. september. Der skal nedsættes et arrangement udvalg til detailplanlægning. Kjeld spørger igen i år Svend Hedegaard, Karsten Joensen og Bent Melvej.

-andet:

Nisseridt arrangeres til søndag d. 22. december. SA er tovholder.

Evt. Juletræsfest og græskarfest – SA tager det med til børneudvalget.

Pkt. 6 Status forsamlingshus (udlejning, reparationer, hjertestarter m.v.) -     Indkøb af glas m.v. forsamlingshus. Aase skulle have været i Ikea, men besøgt i stedet Allan og Laila, der serverede vand af et dejligt glas i en god størrelse og nemt at tørre af. Det aftales, at Aase undersøger om glasset stadig fås i Ikea og køber herefter 70-100 stk.

-        Der er ikke stemning for indkøb af frokosttallerkener, da der ikke nok skabsplads.

-        Ny opvaskemaskine – fungerer fint.

-        Hjertestarter er efter en succesfuld indsamling til Hjerteforeningen nu opsat ved forsamlingshuset. Den er registreret  ved App’en ”hjerteløber”. De 15 der var med til at samle ind tilbydes et gratis kursus i brug af hjertestarteren.  Vi undersøger muligheden for et offentligt kursus for beboere i Dollerup. KF har kontakten til hjertestarterinstruktøren.

-        Reparationer i forsamlingshuset: gelænder på bagtrappen skal udskiftes – det står KF og KE for. Det er aftalt med Karsten Joensen, at han skifter rør ved vandinstallationen.

-        For at undgå tyveri prøver vi at aflåse det store rum med lagervarer.

-        Vinduet der var indbrud via sidste gang skrues fast  - det står KF og KE for.

Pkt. 7 Kunstudvalg Ny tovholder?

KE har kørt det sammen med Vibeke. Mulige emner til at afløse Vibeke og bl.a. stå for at udarbejde pressemeddelelser drøftes.  KE er fortsat tovholder.

Pkt. 8 Trafikforhold i byen

Bestyrelsen har sendt et forsalg til Viborg Kommune i forhold til trafikregulerende foranstaltninger. Der har aktuelt været en ulykke i krydset, hvor en cykellist er blevet påkørt. I kølvandet heraf er der flere lokale kræfter, der vil gå i aktion for at få fartbøller til livs. Der er i bestyrelsen enighed om, at videre initiativ bør komme i regi af beboerforeningen. KF tager kontakt til de borgere, der på FB har ytret ønske om at være med i en arbejdsgruppe.

KF har i dag forsøgt kontakt til en Dorthe Skott Hansen i Viborg Kommune, i forhold til at få de ledninger lagt ud som tæller hvor meget trafik der er. Det lykkedes ikke at få kontakt til DSK. KF prøver igen.

KF arbejder ligeledes på et udkast i forhold til Stanghedevej.

En journalist fra Folkebladet har kontaktet KF da rygtet går, at vi i Dollerup ikke bliver hørt, når vi råber op om trafikale udfordringer.  

Idéen om at kontakte politiet i forhold til at opsætte en fotovogn drøftes.

Pkt. 9 Status arbejdsgruppe ”legeplads”

SA oplyser, at børneudvalget har bevæget sig lidt væk fra tanken om en egentlig legeplads og i stedet vil gå videre med en idé om bålhytte, shelters mv. børneudvalget mødes igen efter sommerferien.

Pkt. 10 Lokalt talerør (flyttes til næste møde)

  1. Aase orienterer om, at der er kommet mail fra Kirsten Joensen Landdistriktsudvalget i  Viborg kommune, der orienterer pr. mail om, at der pågår en undersøgelse af, hvordan forsamlingshusene kan anvendes. Der vil hen over sommeren (til og med uge 31) komme ”fremmede mænd” forbi og se på og omkring huset.

Næste møde afholdes d. 6. august, hvor vi planlægger Sommerfest d. 24. august og sæbekasseløb d. 21. september. Mødet afholdes hos Kjeld.