Jul 28, 2019

Referat februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Dollerup Beboerforening mandag den 11. februar 2019

Tilstede: karl-Emil, Åse, Karen, Vibeke, Kjeld, Bent

 Dagsorden:

 

  1. Redaktørjobbet er ledigt - hvem har lyst /hvad gør vi?

 

Ref.:

Kjeld vil ikke umiddelbart. Vi må lægge det ud til generalforsamlingen, om der er en som føler for det og har lyst.

Bent besøger Henning for at høre om han vil være redaktør.

Foreløbig kan vi så udsende referat fra generalforsamlingen for sig selv under alle omstændigheder.

 2. Fremtiden for forsamlingshuset skal i fokus nu

 Skal vi bede generalforsamlingen nedsætte en arbejdsgruppe, som analyserer /ser mulighederne: a. for leje udover 2023 -  b. et alternativt forsamlingshuse i byen  - c. et køb (ejermodel, finansiering og driftsbudgetter i form af renter og afdrag på lån etc)

Arbejdshorisonten kan være 1 år i første omgang således, at vi på generalforsamlingen 2020 får et begrundet og gennemregnet beslutningsoplæg at tage stilling til.

 

Ref.:

Kjeld mener ikke at der er nogen forskel på før og nu.

Bent bakker op og siger at Peder Iversen har sagt at vi uden problem kan få forlænget kontrakten på yderligere 10 år, når den udløber i 2023.

Bent vil bede Peder Iversen om en mail, hvor dette fremgår tydeligt.

Bent foreslår, at vi alligevel nedsætter en gruppe, som ser på fremtiden i forsamlingshuset om det eventuelt kan lade sig gøre at købe det.

Karl-Emil peger på at vi kan leje den i 10 år mere (til 2033) så har vi tid til at gøre dette ordentligt.

 

Bent peger på at vi alligevel skal være opmærksom på at alt hvad der er nagelfast hører til huset og hermed Naturstyrelsens ansvarsområde. Dette kan meget vel også gælde skorstenen. Skorstenen er vores problem, siger Peder Iversen, så den må vi tage på os. Vi skal dog være sikre på at kunne leje huset ud over 2023, hvis vi skal til at ofre en pæn sum på sådan en.

 

Bent spørger Steen Bonne om der er nogle æstetiske krav til en sådan skorsten. Idet der er forslag, om at vi laver en muret skorsten i stedet for en stål skorsten.

Kjeld henter tilbud hjem på materialer til en muret skorsten og til en stålskorsten. Han spørger også arbejdsgruppen om den vil være med til at mure den/ lave den.

 

Derudover skal rækværket til bagtrappen laves her i foråret. Den er ved at være farlig.

 Forslag om at bygge/forbedringsaktivitet på forsamlingshuset står stand by i det kommende år pga ovenstående usikkerhed.

 

Ref. Dette punkt udgår idet vi tror på fremtiden.

 

  1. Opvaske maskine.

Ref.: vi kan få lov at købe opvaskemaskinen fra Fur. Den kommer på et tidspunkt.

Prisen er 4500 kroner og den fungerer lige som den gamle.

 

 

  1. Dagsorden for generalforsamlingen skal løbes igennem og forslag til medudsendelse skal formuleres.

 

Ref.: der er luftet en mulighed for at vi eventuelt kan komme til at købe forsamlingshuset af Naturstyrelsen.

Derfor foreslår bestyrelsen at generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe, som analyserer /ser mulighederne: a. et køb af Ravnsbjerghus – herunder ser på ejermodel, finansiering og driftsbudgetter i form af renter og afdrag på lån.

 

Arbejdshorisonten kan være 1 år i første omgang således, at vi på generalforsamlingen 2020 får et begrundet og gennemregnet beslutningsoplæg at tage stilling til.

 

Bestyrelsen vil stille med to medlemmer af gruppen: Kjeld og Bent og vil komme med et arbejdsoplæg/et kommissorium til arbejdsgruppen i fald forslaget vedtages.

 

 

  1. Hjemmesiden Dollerupbakker :

 

  1. Trines forespørgsel om hvad det skal koste for en udefra kommende at afholde et arrangement over 9 aftner og en lørdag til en ”god pris”

 

Vibeke tilbød at vedkommende kunne leje huset til medlemspris = 300kr/gang= 2700 kr + 800 kr for en lørdag.

 

Vi diskuterede det – og mener at det er en ok pris at have tilbudt manden.

 

 

Næste møde den 4. marts hos Hanne Munk