Jul 28, 2019

Referat januar 2019

Referat af møde den 9. januar 2019

Tilstede: Karl-Emil, Åse, Bent, Kjeld, Vibeke, Karen

 

1.Næste arrangementer 2019

Biblioteksaften: det er gratis at få dem ud at fortælle om sæsonens bøger. Åse søger for at bestille dem.

Forslag til arrangementer

Tirsdag 15.januar – fællesspisning

Søndag 17. februar fernisering m. Karina Fangel Tirsdag 19. februar – sangaften kl 19. Åse bestiller bøger

Onsdag 27. februar – bogaften, Elsebeth er primusmotor

Lørdag 2. marts – fastelavnsfest kl 10-12 Tirsdag 12. marts – generalforsamling kl 18.

Lørdag 30. marts – påskemarked (Kate som primusmotor)

Lørdag 24. august – udflugt – forslag: I Salling og til Spøttrup, til Dollerup i Tyskland, til vadehavscenteret

Vi må tage stilling efter generalforsamlingen.

Lørdag 21. september – sæbekasseløb kl 14

Lørdag 26. oktober – musik og danseaften evt. Oktoberfest (med Rasmus’s band)

Lørdag 21. december nisseridt kl 13 fra Bystævnet

 

1a. Juletræer ned – de er nede igen. Ingen lys på i år, men det indkøbte materiel var ikke så holdbare.

 Poul kromand har nogle, som måske kan købes, men skal vi have lys på? De stod også flot under lygterne uden – vi kan tale om det senere på året

1b. Lysestager, ølglas, sangbøger og bibliotek

Vi har talt længe om lysestager, så nu skal vi købe – Hanne kigger på nettet – vi kan også se på genbrug efter messing. Det gør Karen.

Nye ølglas skal også indkøbes. De skal ligne ølglas – et restaurationsglas f.eks det ser Hanne og Karen også. Kjeld tjekker også lige hos Jørgen og Lisbeth på Herrens Mark.

Indkøb af højskolesangbogen vil være en god ide. Åse har fundet ud af at ved køb af 10 stk koster de 200 kr.

2.Generalforsamling – indkaldelse ud i uge 7, Vibeke laver udkast til beretning, Åse laver regnskab, Karl Emil laver lidt om kunstudvalget

På valg er: Bent, Kjeld og Vibeke og suppleanterne Karen og Hanne – Bent, Kjeld modtager gerne genvalg

Hanne og Karen vil gerne være suppleanter.

Forsamlingshuset er muligt at købe, når vores lejemål ophører i 2023 (solgt på lejet grund). Vi skal derfor tage stilling om vi skal gå ind og byde på huset.

Peder Iversen siger at de muligvis kan lave et udbud, som bliver skræddersyet til os, men hvilken pris det skal have skal vi så finde ud af.

Punkt på generalforsamlingen skal omhandle forslag om køb af forsamlingshuset.

Punkt under forslag til behandling om vi skal være årets landsby

3.Skal vi på listen over forsamlingshuse (conventus.dk)?

Nej – det er en købehjemmeside og vi kan selv reklamere hvis vi mangle udlejninger.

Vi har ydermere fået 4 nye udlejninger i denne uge

4.Renoveringer i forsamlingshuset (vedhæftet)

Vi sætter straks skorstens vurdering i værk, køb af ny opvaske maskine og fliser, hegn omkring skraldespandene.

5. Status over nytårsbrunch. (vedhæftet) herunder stillingtagen til punkter.

6. Årets landsby 2019?

7.Status over fremsendt projekt” Ansøgning om støtte til udvikling af Dollerup by og etablering af fartbegrænsende foranstaltninger.”

Skal vi bruge konkurrencen til at vinde penge til at købe forsamlingshuset med?

Lave en liste over de ting vi gerne vil have fjernet og hvor byen bør forskønnes (affaldsspande etc) og så må vi tage fat på det.

8.Mail til alle om betaling af kontingent

Der har i flere år været en indstik er at folk kan tage den ud og sætte den på opslagstavle indtil det er betalt. Folk betaler gerne. 9.Hjemmeside op at køre med kalender Vibeke forsøger at få en liste over udlejninger som kommer på hjemmesiden

10.Dollerup Tidende deadline, skal vi sætte deadlines

Vi synes at Thorkild styrer det fint

11. Evt:

Bent har talt med staten, renovationsselskab og kommunen om renovations Containere ved den store parkeringsplads – alle syntes det er en fantastisk sag, de vil bare have, at vi skal betale for tømning af disse.