Jul 10, 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2018 Dollerup Beboerforening

 

Indtægter

 

Kontingent

                                               17700,00

Udlejning af Forsamlingshus

                                               47608,00         

Renter

                                                     38,29             

Entre, mad, drikkevarer

                                                 3712,00

Diverse ind

                                               21950,00

DT Annoncer

                                                 1850,00                                 

Indtægter i alt

                                               92858,29

 

 

 

 

Udgifter

 

Olie, el, vand

                                               24881,52

Rengøring

                                                 1965,00    

Indkøb forbrugsvarer

                                                 2385,58  

Istandsættelse

                                                 9928,50    

Renter

                                                   300,00             

Forsikring

                                                 4925,85

Abonnement

                                                 2909,09     

Indkøb mad, drikkevarer

                                                 6119,96

Dollerup Tidende

                                                 5457,94

Diverse

                                                 9249,06  

Udgifter i alt

                                               68122,50

 

 

Saldo pr.1 januar 2018

Saldo pr.31 december 2018

Kontant                               4375,18                             

Kontant                                    3540,54     

Bank                                  70995,72  

Bank                                       96566,05   

 

Oprunding                                      0,10

I alt                                    75370,90

I alt                                       100106,69   

 

Årets resultat    plus   24735,79