Jul 8, 2019

Referat fra generalforsamling marts 2019

Referat fra

Generalforsamlingen

i Dollerup Beboerforening, afholdt i Ravnsbjerghus d. 21. marts 2019. 

I år mødtes vi under triste omstændigheder, da vi natten forinden havde mistet Leo Mosgaard Nielsen i Røverdal.  Leo måtte efter pludselig og kort tids sygdom give op og en markant og særdeles vellidt person viden om og ikke mindst i vores lille samfund vil være savnet.  Tankerne gik til Bente, som alt for tidligt havde mistet sin mand.  

En 25-30 medlemmer var mødt og generalforsamlingen kunne sættes i gang. 

Punkt 1.: valg af dirigent.

Maja Handskemager valgtes. 

Punkt. 2.: valg af referent.

Henning Wisbech valgtes. 

Punkt 3.: Bestyrelsens beretning om foreningernes virksomhed det forløbne år..

Formanden Vibeke Rask Grøn fremlagde på bestyrelsens vegne, beretning om årets gang. 

Generalforsamling Dollerup beboerforening 21. marts 2019 Beretning for året 2018

Velkommen alle sammen

I lighed med sidste år kan vi starte med lidt statistik.

Dette hus har været benyttet op mod 80 gange i løbet af 2018 – som sædvanlig er det rigtig mange

Mennesker, der har stor glæde af vores forsamlingshus – først og fremmest os selv naturligvis, men også af op mod 1000 andre, da vi har haft lejet huset ud 30 gange i 2018.

Det er en udlejning mindre end i 2017, men må siges at være ret flot under alle omstændigheder og giver os en god indtægt.

Om vores eget aktivitetsniveau har været en lille smule mindre eller der skulle være smuttet nogle events i sammentællingen ved jeg ikke – men i forhold til statistikken så var huset i brug 90 gange i 2017 – men alt i alt, ikke noget vi skal bekymre os om tænker jeg.

Alt det her talværk er i år alene for vores egen skyld.

Kommunen har lavet et nyt system, så vi ikke mere skal levere bevis på, hvad vi har haft gang i herude inden tilskuddet blev udbetalt.

Det fik vi helt automatisk i år – 18.000 kroner ca.

Hvis vi ser ned over de 80 begivenheder i huset er det for vores vedkommende bondefitnes med 20 aftener som topper – tæt forfulgt af de stadigt mere velbesøgte fredagsfrokoster.

Som noget rigtigt godt i 2018 er der kommet gang i en børnegruppe igen og de har virkelig vist energi og handle vilje – vi har haft græskarfest, juletræsfest og fastelavn ellerede og glæder os til at deltage i nye ting for både små og store – for heldigvis kommer der masser andre til børnearrangementerne – der er ikke noget bedre end at vide hvilke børn der bor i byen og hvad de hedder.

Vores lokale vinterbadeklub har været helt vild i år – dels er der kommet mænd med i foretagenet og dels så bliver der snart badet på alle tider af døgnet – ja sågar efter spisning her i huset er de ivrige badere lusket afsted i mulm og mørke for at tage en nattedukkert inden sengetid.

Der er stadig plads til flere, som må have lyst til at prøve – så meld Jer bare til Trine. Det er altså en vild følelse – og kroppen skulle have godt af det.

Færdiggørelsen af det store terrasseprojekt har været årets vigtigste opgave her i huset og der er blevet slidt og slæbt af flittige mænd. Her får jeg lyst til at citere Holberg – et er søkort at læse et andet er skib at fare. Når jeg siger det så er det fordi at mænd ikke altid læser tegninger som de er tegnet, men flot er det blevet.

Sct. Hans 2018 var jo midt i afbrændingsforbudstiden, men jeg synes at huske at det vist havde regnet lidt dagen før – så jeg mener da vi havde et lille bål.

I alt fald var vi rigtig mange – folk havde selv mad med og vi hyggede os som sædvanlig.

Årets sommerfest skulle have være en bustur, men det blev alt sammen opgivet – jeg vil indrømme, at det vist mest var mig, der ikke kunne overskue noget som helst og kom til at trække tiden ud, så intet kunne lade sig gøre.

Til gengæld fik vi jo et brag af et Grand Prix i begyndelsen af september.

Alt den snak, smil og hygge dette sæbekasseløb afstedkom, er en gentagelse værd, mener vi i al fald i bestyrelsen – så vi vil da opfordre både de teams som deltog i 2018 og nye teams – hvad med nogle kvindeteams? Til at komme i gang med bildesign og byggeri.

Et lille fif, kan jeg jo som erfaren bookmaker give, er at gøre forenden af bilen stabil og lidt tung – et par racerkørere væltede på kritiske strækninger ned ad møllebakken netop på grund af for lidt vægt på de styrende dele.

Trods engagement i et sæbekasseløb tænker vi at det også vil være ok, hvis vi finder på noget sommeragtigt sidst i august i år.

Så må vi lige finde ud af om det skal være en brunchmed hygger her – eller måske en bustur ud i det blå, her i år.

Vi mangler snart lokal kryddersnaps så det taler for en brunch med gåtur og lege – men det er jo også nogle år siden vi sidst var afsted sammen i bus. Jeg tænker det overlades til den nye bestyrelse at foretage et kvalificeret valg af begivenhed.

Der har været nogle fællesspisninger hen gennem 2018 og de er altid vildt hyggelige og meget velbesøgte, så det er blot en opfordring til at fortsætte i det spor. Der er altid frit slag for et nyt hold kokke – bare kom frit frem – find en dato og inviter – vi vil gerne komme.

Efterårets første arrangement var med Malte – købmandsmedhjælperen fra Skelhøje, som på meget bevægende måde berettede om sin flugt fra Afghanistan og sin rejse hertil.

Der var vist ingen, der er i tvivl om, at det gør noget ved folk at være udsat for noget så voldsomt og traumatisk begivenhed, men han gjorde det flot – Det er jo egentligt fantastisk godt at se, at han er kommet så langt med sig selv og sit liv.

I år havde vi både julemarked og Juletræsfest for børn.

Begge dele forløb rigtigt godt. Der kom en del gæster til julemarkedet og der kom mange til juletræsfesten, hvor vi dansede om juletræet – det der stod udenfor – det var lidt sjovt.

Bent og Ulla spillede så det ar alletiders. Tak for det – både til jul  og til græskarfesten. Det er rigtigt dejligt og mange så ud til at hygge sig.

Nisseridtet i 2018 tog Sidsel sig af. I 2018 var der faktisk en hel del ryttere med igen og på serveringssiden var Aase primusmotor mens hoffotografen Karl Emil både tog sig af afhoppede ryttere og fotograferingen – tak for hjælpen siger rytterne til sanitetstropperne.

Det regnede så vidt jeg husker – som sædvanlig – i al fald opgav vi at fejre midvinter

Årets nytårsbrunch var traditionen tro et tilløbsstykke – og  så er det jo en fornøjelse at være med til at arrangere.

Det er dejligt at se, over 50 af byens borgere kommer herop og bruger et par hyggelige timer på lidt morgenmad og snak og masser af godt nyt år.

Årets fastelavnsfest blev et rigtigt hyggeligt og velbesøgt arrangement.

Børnegruppen med Trine og Sidsel havde bestemt at deres børn i al fald skulle have en fastelavnsfest og slå katten af tønden her i forsamlingshuset. De lod invitationerne løbe rundt blandt børnenes kammerater og i byen og lige pludselig dukkede der faktisk omkring 40 mennesker op og heriblandt en masse totalt ukendte uhyrer, skovhuggere, prinsesser, vilde dyr og andet flot.

I februar inviterede vi til sangaften igen. Sangaftenen blev introduceret sidste år da Nikolaj Boysen og han trio spillede op med ” Her er en sang” – Den aften gav os mod på tanden til selv at sætte sangaftener på programmet og de tre gange det til dato har været afholdt, har der været et sted mellem 12 og 25 deltagere. Bent har spillet og vi synder efter højskolesangbogen – det plejer at være en dejlig og hyggelig aften.

Viborg kommune har jo indvilliget i at måle trafikbelastninegn i byen i nogle år i træk – for at få dokumenteret om trafikken bliver øget når oplevelsescenteret De 5 Hald’er er kommet i gang. Det mener kommunen ikke den gør.

Men hvor om alting er så er sommertrafikken gennem byen allerede enorm – og hastighederne til tider uforsvarlige, både når det drejer sig om bilerne og cyklerne.

Bestyrelsens mål er at få sat noget hastighedsdæmpende op. Det vil kommunen ikke umiddelbart, da den ikke mener trafikken udgør et problem her i byen. Så kompromisset er altså, at der sidste år, i år 2019 og næste år skal måles trafik en uge i maj måned. Så må vi se.

Når vi er ved kommunen og byen, så bliver de runde containere ved busholdepladsen fjernet på et tidspunkt. Kommunen er i gang rundt omkring i landsbyerne. Derefter skal vi lige have gjort lidt ved stedet, så det fremstår lidt pænere. Parkeringspladsen skal nok bevares, den er vel brugt.

Vores hjemmeise er oppe at køre igen og er af og til opdateret – nu må i sige til, hvis der er noget der skal med etc. – forløbigt er det bestyrelsen, der styrer den.

Vi har fået en opfordring til at lægge bestyrelsesreferater ud – så det vil jeg se at få gjort.

Her til slut vil jeg sige tusind tak til Trine, som er bestyrelsens forlængede arm i alt, hvad der hedder udlejning af forsamlingshuset – vi er dig dybt taknemmelig. Det er så rart at du har løftet den opgave ud af vores arbejdsområde.

Tak til Karl Emil – vores effektive vinkyper og vicevært og til Annegrethe for at støtte ham.

Tak til alle andre – frivillige – som altid er søde til at give en hånd med, når der bliver kaldt til byggeri, reparation, forårsoprydning i haven, til optælling herinde, til at rende ud med Dollerup Tidende, til at rejse sig og give en hånd med det praktiske, når vi har arrangementet, til at tilbyde at stille med en kage eller at servere en drink eller en kop kaffe, når der er behov i en eller anden forbindelse.

Uden dette kollektive ansvar som rigtig mange udviser, ville Dollerup beboerforening ikke være noet – tak til Jer – os og hinanden.

Endelig vil jeg sige tak til bestyrelsen for året, der gået Kjeld Flammild, Bent Melvej, Aase Tonnesen, karl Emil Godiksen og Karen og Hanne Munk.

Det har i år – helt ærligt – ikke været lige nemt at være kvindelig formand, år der er iderige og handlekraftige mænd i arbejdsgrupperne, men i det store og hele er vi jo kommet helskindet igennem året.

Og dejligt er det i al fald, at der er så meget virkelyst, kreativitet og gå-på-mod her i Dollerup. Det er faktisk uendeligt skønt og gør det så godt at bo her.

Tak for 2018 – alle sammen, lad os få et bragende godt 2019.

Den fyldestgørende beretning gav ikke anledning til bemærkninger eller kommentarer og

beretningen godkendtes. 

Punkt 3a.: Kunstudvalgets beretning.

Karl Emil Godiksen kunne fortælle, at der i årets løb havde været 4 forskellige udstillinger (Gitte Nørskov, Jørn Birkeholm, Medieskolen og Karin Fangel).  Mellem 30  og 40 besøgte udstillingerne på ”ferniseringsdagen”.   Karl Emil efterlyste nye talenter til fremtidige udstillinger. 

Punkt 4.: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Foreningens kasserer Aase Tonnesen, fremlagde foreningens regnskab.  Året gav et overskud på ca. kr. 24.800.

Foreningens formue er pr. 31/12 18: ca. kr. 100.000. 

Forsamlingen godkendte regnskabet.

 Punkt 5.: Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet to forslag.

  1. Forslag fra Bestyrelsen:

Baggrund: Naturstyrelsen har luftet mulighed for, at vi eventuelt kan komme til at købe forsamlingshuset af Naturstyrelsen på et tidspunkt og muligvis, når vores lejekontrakt udløber i 2023.

Forslag: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe, som kan analysere /se muligheden for et køb af Ravnsbjerghus – herunder ser på ejermodel, finansiering og driftsbudgetter i form af renter og afdrag på lån.

Arbejdshorisonten skal være 1 år i første omgang således, at vi på generalforsamlingen 2020 får et begrundet og gennemregnet beslutningsoplæg at tage stilling til.

Vælger generalforsamlingen, at nedsætte en arbejdsgruppe vil bestyrelsen stille med to medlemmer til gruppen: Kjeld Flammild og Bent Melvej. Bestyrelsen vil ligeledes komme med et arbejdsoplæg/et kommissorium til arbejdsgruppen, som skal ligge til grund for arbejdet.

Hvis det vedtages: Arbejdsgruppen skal bestå af i alt 5 medlemmer

Ovennævnte forslag er indsat udredigeret, som stillet af bestyrelsen.

Det blev af bestyrelsen understreget, at der pt. ikke er noget der tyder på, endsige indikationer fra Naturstyrelsen om, at det ikke vil være muligt, at forlænge vores lejekontrakt på vilkår der ligner dagens – når nuværende lejekontrakt udløber 2023, såfremt det er det vi ender med at foretrække, når beslutningen skal tages.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget – næsten ensstemmigt (så vidt jeg kunne registrere, var der to der ikke stemte for, heraf gav èn udtryk for hverken at ville stemme for eller imod, med hensyn til den anden, kan intet siges).

Fra forsamlingen opfordres til, at arbejdsgruppen, om muligt, tager sig hjælp af lokal juridisk bistand.

Til arbejdsgruppen meldte sig Bjarne Christensen fra Røverdal.

Forsamlingen kunne godkende en arbejdsgruppe, bestående af 3 medlemmer: Bent Melvej, Kjeld Flammild og Bjarne Christensen. 

  1. Forslag fra Trine Brandstrup:

at der nedsættes en arbejdsgruppe til at genoptage arbejdet ift at få renoveret/genetableret legepladsen på området "den gamle legeplads" / "sportspladsen". Der har tidligere været en fodboldbane, en sandkasse, et væltet klatretræ mm. 

Hvis ja – skal der nedsættes en arbejdsgruppe, bestyrelsen stiller med 1 medlem:

Ovennævnte forslag er indsat udredigeret, som stillet af Trine Brandstrup.

Trine uddybede sit ønske om at få ”trykprøvet” den nuværende holdning hos de myndigheder der for fire år siden, forkastede et lignende forsøg – eventuelt ved anvendelse af nye/andre angrebsvinkler.

Der var stor opbakning til Trines forslag.  Til arbejdsgruppe blev nedsat: Trine Brandstrup, Sidsel Autrup og (in absentia) Jonas Brincher.

 Punkt 6.: Fastsættelse af kontingent for 2020.

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser; 150 / 300 kr.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.  Gældende satser pr. 1/1 2020, er hermed fortsat; husstand: kr. 300, enlige og pensionister: kr. 150. 

Punkt 7.: Valg til bestyrelse (vælges for to år).

På valg var : Kjeld Flammild, Bent Melvej og Vibeke Rask Grøn – alle villige til genvalg.

Fra forsamlingen blev Sidsel Autrup foreslået.  Vibeke Rask Grøn valgte herefter at trække sit kandidatur.

Forsamlingen valgte herefter Kjeld Flammild, Bent Melvej og Sidsel Autrup.

Ny bestyrelsen er hermed : Karl Emil Godiksen, Aase Tonnesen, Kjeld Flammild, Bent Melvej og Sidsel Autrup.

 Punkt 8.: Valg af Suppleant til bestyrelsen (vælges for to år).

Hanne Munk var på valg – og villig til genvalg.  Fra forsamlingen blev Vibeke Rask Grøn foreslået. 

Så måtte der findes stemmesedler.  Det lykkedes og der blev stemt.

Så blev det for alvor vanskeligt; at finde to pålidelige stemmetællere.  Heldigvis lykkedes dette også, nemlig i egenskab af Elsebeth Mogensen og Annette Frølund.

Stemmerne blev talt og Vibeke Rask Grøns bunke var højst.

Suppleanter er hermed: Karen Jensen og Vibeke Rask Grøn.

 Punkt 9.: Valg af revisor.

Henning Wisbech genvalgtes som revisor.

 Punkt 10.: Eventuelt.

Karl Emil Godiksen bekendtgjorde den årlige ”forårs rengøring” ; d. 27. april 2019  (mail rundsendes).

Dollerup Tidende står desværre uden redaktør, da Thorkild Ellerbæk ikke ønsker at fortsætte.  Der var ikke umiddelbart udsigt til at en ny ville træde i stedet og det ser ud til, at vi, i det mindste en tid må være uden lokal avis. 

Hjemmesiden vil blive forsøgt genoplivet og ligeledes vil ”mail listen” og ”Dollerup facebook siden” fremover gøre det ud for informations- og nyhedskanalerne.

Nogle var kede af at skulle undvære papirudgaven.  Andre gjorde opmærksom på, at ikke alle er på mail eller facebook – eller ”på nettet” i det hele taget. 

Kjeld Flammild takkede Vibeke Rask Grøn for hendes mange år på formandsposten.

 OG så var der pizza og hyggelig snak.

 [og udenfor referat : hvor er det dejligt, at der nu er taget nyt initiativ til anskaffelse af hjertestarter – mon ikke det lykkes denne gang.]

 

 Refereret efter bedste evne,

Henning Wisbech.