Jul 6, 2019

Nyhedsbrev juli 2019

Hej alle beboere i Dollerup

Håber I vil tage godt imod det nye tiltag i Dollerup.

Nyhedsbrev

Som et nyt tiltag er vi i bestyrelsen blevet enige om, at vi fremover skal have et nyhedsbrev. Grunden til dette er at vi ikke mere har en redaktør til Dollerup Tidende og nyhederne skal jo ud. Fordelen ved denne fremgangsmåde er at det forhåbentligt vil være mere aktuelle nyheder som kommer ud. Nyhedsbrevet vil blive tilstræbt udsendt så snart der er aktuelle nyheder, store som små. Du kan også orientere dig på hjemmesiden www.dollerupbakker.dk om der skulle være noget nyt. Her vil aktuelle nyheder blive lagt på så snart de kendes.

Nyhedsbrevet vil blive sendt ud til alle som har en mailadresse tilknyttet beboerforeningen, har du ikke oplyst din, så kan du kontakte Karen Ellerbæk på karen@ellerbaek.eu og blive sat på den.

Hjemmeside

Hjemmesiden ”www.dollerupbakker.dk” er ved at blive opdateret med ændret format og med de sidste nyheder. Siden er under opbygning så der kan godt være lidt gamle nyheder endnu, men de vil blive ”luget” ud efterhånden som den bliver færdig.  Her vil du også kunne se bestyrelsens sammensætning, referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger (ikke færdig endnu). Har du forslag til noget der skal på siden eller ændringer til noget af det der står, så er du velkommen til at sende mig en mail på kjeld@flammild.dk .

Bestyrelsen

Der har sikkert været talt meget om, hvem er egentlig i bestyrelsen i Dollerup Beboerforening? Ja det ville man selvfølgelig vide hvis man deltog i generalforsamlingen. Men det er jo ikke alle der har tid til at møde op, så du kan, ved at klikke på dette link se sammensætningen http://dollerupbakker.dk/dollerup-beboerforening. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således at undertegnede blev formand for Dollerup Beboerforening. For dem som af forskellige årsager ikke kan gå på hjemmesiden, så gengives den nederst i nyhedsbrevet.

Trafikale forhold i byen

Det har den seneste tid været aktuelt at tale om trafikken i Dollerup. Især efter at en cykelrytter som deltog i hærvejsløbet, blev kørt ned umiddelbart efter ”Korsvejskrydset”. Heldigvis skete der ikke så meget med ham, men bilen stak af efter uheldet og er pt. ikke fundet. Der blev efterfølgende skrevet en del på Facebook og der var tale om at oprette en ”arbejdsgruppe” for at arbejde på bedre trafikale forhold i byen. Jeg synes det er et fint tiltag og har selv meldt mig til gruppen. I den forbindelse så blev der sidste år fremsendt et forslag til ”trafikdæmpende tiltag” i Dollerup by. Jeg har efterfølgende haft fat i ”Trafik og veje” på Viborg kommune, da de i tilbagesvar på forslaget ville lave trafiktællinger/hastighedsmålinger de næste 3 år. Der blev lavet en måling i 2018, men pt. mangler vi måling i 2019, hvilket jeg har aftalt med dem vil blive gjort i august måned (hvis de har tid). Disse målinger vil så blive sammenlignet efter de tre målinger og ud fra det vil man vurdere om man vil lave trafikdæmpende foranstaltninger. Målingen i 2018, mener man ikke var alarmerende. Jeg vil lægge målingen ud på hjemmesiden, så kan man selv vurdere. Nu synes jeg at der er forskel på trafik i vores by og trafik i mange andre byer, i det vi jo bor i et af Danmarks mest besøgte områder. Intensiteten af trafikken stiger op til weekender og i sommerperioden med rigtigt godt vejr, så øges trafikken betragteligt. Dette sammenholdt med at hastigheden måske er lidt for høj, øger muligheden for ulykker, og vi skal vel ikke have lig på bordet, før vi kan få gjort noget. Men som det kan ses så må vi væbne os med tålmodighed. Jeg kan oplyse at jeg, når trafikken er højest, sætter min bil ud på kørebanen, hvilket med det samme dæmper hastigheden. Jeg skal ikke her opfordre til at gøre det samme andre steder i byen. Men jeg ved at det praktiseres. En trafikchikane ville have den samme effekt.  

Til orientering er der bestilt en fotovogn, datoen for hvornår den kommer, kendes pt. ikke. Jeg formoder den vil komme til at stå på Ravnsbjergvej og Dollerupvej, så må vi se resultatet af den.

Her er hvad man skrev i Viborg Folkeblad og I har sikkert også hørt lokalradio.

Arrangementer

”Sommerbrunch” afholdes den 24. august 2019 ved forsamlingshuset. Det er en gentagelse af for 2 år siden, hvor det var en stor succes. Du kan allerede nu krydse kalenderen af den dag. Der kommer til at foregå en hel masse i løbet af dagen bl.a. (uden at programmet er helt fastlagt)

SOMMER-BRUNCH

MED

SJOV og HYGGE FOR ALLE

små og store børn - unge og gamle voksne - fra 0 til 99 år – alle kan være med

Lørdag den 24. august kl.  (9)10 – 16

TIDSRAMMEN:

09.00             Morgenbadning for dem som vil, mødes ved badebroen Kano/kajak, kom og prøv en tur

10.00             Flaghejsning og en super dejlig brunch i forsamlingshuset,  herunder en gåtur på heden hvor vi indsamler bær til den næste Dollerup Snaps

12.00 -           The Dollerup Games begynder Petanque, Tovtrækning, Skattejagt for børnene, æggeløb, spark dåse, traktortræk, hygge-sidning i haven, kage-konkurrence. Eller hvad vi nu finder på. Det ser vi på, når I har tilmeldt Jer.

15.00-15.30   Vi samles igen til øl, vand, afslapning. Hvis Thor og andre guder vil det, så planlægger vi på at gryderne på ægte viking-manér har simret over bålet i flere timer og dagens fælles gå-hjem-måltid, er klar.

Endelig indbydelse vil blive sendt ud senere på sommeren.

Beboerforeningen har på opfordring igen planlagt et

Sæbekasseløb der afholdes den 21. september 2019 kl. 14.00 med efterfølgende grill m.v.

Har du fået tilrettet din sæbekassebil, efter sidste års fiasko, for nogen 😊 ellers er det tiden nu.

Kontingent

Skulle du være en af dem som endnu ikke har meldt sig ind i Dollerup beboerforening, så har du muligheden for det nu.

Kontingentet for 2019: Husstand 300 kr. Enlige 150 kr.

Bank:  Reg.nr.9255 Kontonr. 0807373293

 

 

 

 

Comments