Efter generalforsamlingen 12.3.14 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:                         Vibeke Rask Grøn

Næstformand :                 alle

Kasserer:                          Åse Tonnesen

Udlejninger:                     Sidsel Autrup

Vicevært og indkøber:     Karl Emil Godiksen  (mobil 2612 8489)

Suppleant:                        Mette Maria Ryden

Suppleant:                        Karen Jensen (meget gerne 1. suppl. Til hjælp til Sidsel/udlejning)

Bladansvarlig:                  Mette Maria Ryden

Rengøringsansvarlig:        Karl Emil og Anne Grete Godiksen

Klargøring af forsamlingshus til udlejning til konfirmationerne

Karl Emil og Anne Grete Godiksen har den 18.3.14 været oppe i forsamlingshuset og tælle       bestik og service op. Alt er der og er hermed klar til konfirmationerne.

Vinduespudser Lair har også pudset vinduer udvendig og indvendig den 18.3.14 og Karl Emil har lavet en aftale med ham, at han kan hoppe ind, når vi har behov.

Karl Emil har endvidere renset havemøblerne for alger og mos, og ryddet det værste op efter

Dollerup Tidende er på vej og der skal et indstik i med opråb om kontingentbetaling for 2014.

Der skal også et bykort indstik i bladet. Erling Greve skulle have sendt dette kort til Henning, der skal trykke bladet.

Mette Maria samler andet materiale og der er almindelig deadline for aflevering af stof den 1. april 2014.

 

Arbejdslørdag i forsamlingshuset er sat til lørdag den 14.6.14 med start kl 9.00 og  frokost-Pause med sandwich kl ca 13.

 Sct Hans er som sædvanlig den 23. juni, hvilket er en mandag i år.

Bålet skal denne gang være på lege/sportspladsen – tændes kl 20.

Når vi nærmer os ser vi på vejret i forh til evt at samles til fælles aftensmad på pladsen eller ved forsamlingshuset – ellers gør vi som sidst og blot mødes ved bålet klokken 20.

Sommerfesten er i år 2014 sat til den 23. august. Det er en uge tidligere end normalt, men

Forsamlingshuset er udlejet den sidste weekend i august.

 NÆSTE bestyrelsesmøde er den 11. juni kl 19.00 

Referat af Borgermøde i RAVNSBJERGHUS den 2. februar kl. 10.00.

At der er stor interesse for vores forsamlingshus ”Ravnsbjerghus”, viste fremmødet den 2. februar 2014. Grunden til mødet var at bestyrelsen ønskede at få nogle ideer til, hvad man kunne gøre med huset og arealer omkring huset. Den efterfølgende diskution og fremlæggelse af forslag til ændringer af huset og boldbanen i Dollerup, viste at det heller ikke kun var rundstykker og kaffe der havde trukket folk af huse.

Helle Aa bød alle velkommen og talte om hvad der ville være det bedste for byens beboere og området. Hvis vi kigger lidt på nabobyen Skelhøje, så kan man se hvad de har fået ud af deres forsamlingshus, selv om vi ikke direkte kan sammenligne os. Hvad ønsker vi med huset fremover? Der er indgået en 10 års kontakt med naturstyrelsen, så hvis der skal gøres noget, så skal det være nu, hvor vi kan nå at få glæde af det så længe som muligt. Skal vi søge midler ved fonde m.v., Viborg kommune, LAG? Uanset hvad vi bliver enige om, så kræver det opbakning fra Dollerup, og med fremmødet i dag kan man vel ikke sige andet end at det er der. Der kræves end del frivilligt arbejde, men kunne det gøres da huset blev renoveret første gang, så kan det vel også gøres igen.

Omkring 25 mennesker var mødt op til  borgermødet, som beboerforeningens bestyrelsen havde indkaldt til. Dagsordenen var kort og godt (selv om det fyldte lidt mere på papiret) Hvad kan vi gøre for at forbedre vores forsamlingshus og området omkring det, og er der andre ting i Dollerup som kan forbedres.

Der kom mange ting på banen, og der blev diskuteret livligt. Først skulle man blive enige om, hvad vil vi med huset? Alle var enige om at huset var til for beboerne, og at målet var at det der skulle laves, skulle være til gode for Dollerup By. At det så også som sidegevindst vil blive et bedre hus at leje ud, ville det jo ikke blive ringere af. Det blev nævnt at Jonas Jensen, Ravnsbjergvej 51, som også var tilstede, havde gode erfaringer med at søge fonde m.v., og han var villig til at hjælpe med at ansøge om midler til projekterne, hvilket blev hilst meget velkommen af de fremmødte. Talerækken, som på et tidspunkt var meget lang, blev holdt i stram snor af Vibeke Rask Grøn, som ikke accepterede afvigelser, heller ikke fra formanden J. Alt der kom på bordet blev diskuteret og endevendt, og alle blev bedt om at tænke visionært og stort, så kunne man jo altid senere korte lidt af. Der kom mange ting på bordet, så mange, at man efter den første time blev enige om at holde en pause, således man indbyrdes og hen over bordet kunne diskutere de fremlagte ”visioner” og blive enige om hvad der skulle arbejdes videre med. Enkelte ”grupper” var endda rundt og kigge på faciliteterne, for bedre at få ”syn for sagn”. Efter pausen blev man så enige om  hvilke forslag man skulle arbejde videre med.

Forslagene var følgende:

-          fjernelse af trappetårnet i salen, der hvor der er nedgang til kælderen

-          Legeplads på boldbanen med diverse redskaber

-          Nye mål m.v. på boldbanen

-          Legeplads i haven ved Ravnsbjerghus

-          Nyt gulv i huset

-          Opbygning af Terrasse

-          Afkortning af væggen ud til entre/indgangspartiet

-          Flisegang direkte fra hoveddør til vejen

-          Renovering af annexet

Der blev nedsat 2 grupper, som skulle arbejde videre med at lave en plan og pris på projekterne.

Gruppe 1, som skulle arbejde med huset og området i direkte berøring med huset, kom til at bestå af Karl Emil Godiksen, Sidsel, Kjeld Flammild, Allan, Karsten Staal-Thomsen, Carsten, og Henning Wisbeck.

Gruppe 2, som skulle arbejde videre med boldbanen, kom til at bestå af Trine Brandstrup, Helle Aa, Jonas Jensen og Karen.

Der skal være fart på grupperne, da der er en forestående generalforsamling, man skal tage hensyn til. Det kunne være at der ville være forslag som kræver en generalforsamlings samtykke.

Helle Aa takkede for fremmødet og håbede på at der ville komme nogle gode projektberegninger frem, som man kunne tage stilling til.

Grupperne holdt bagefter et kort møde, bare for at blive enige om en ”højre og venstre begrænsning” som man siger inden for forsvaret, og blive enige om hvad det var man skulle arbejde videre med, og hvordan man skulle takle opgaven.

 

Kjeld Flammild
referent