Efter generalforsamlingen 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:                         Vibeke Rask Grøn

Næstformand :                 Alle

Kasserer:                          Åse Tonnesen

Vicevært og indkøber:      Karl Emil Godiksen  (mobil 2612 8489)

Bestyr medlemmer:          Kjeld Flammild

                                        Bent Melvej

Suppleant:                        Karen Jensen

Suppleant:                        Hanne Munk

Bladansvarlig:                  Thorkild Ellerbæk

Rengøringsansvarlig:        Karl Emil og Anne Grete Godiksen

Udlejninger:                     Trine Brandstrup - udenfor bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde den 4. marts 2019 hos Hanne Munk