Efter generalforsamlingen 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:                         Vibeke Rask Grøn

Næstformand :                 alle

Kasserer:                          Åse Tonnesen

Udlejninger:                     Trine Brandstrup - som ikke er med i bestyrelsen

Vicevært og indkøber:     Karl Emil Godiksen  (mobil 2612 8489)

Bestyr medlemmer:         Kjeld Flammild

                                       Bent Melvej

Suppleant:                        Karen Jensen

Suppleant:                       Hanne Munk

Bladansvarlig:                  Thorkild Ellerbæk

Rengøringsansvarlig:        Karl Emil og Anne Grete Godiksen

 NÆSTE bestyrelsesmøde er den 22. marts 2018 hos Karl Emil