Dollerup Tidende udkommer tre gange om året og beskæftiger sig med stort og småt fra Dollerup og omegn.

Her bliver fokuseret både på politiske emner som berører os, på byggesager, Skov og Naturstyrelsens gøren og laden og på vores helt egne cirkler og fornøjelser.
Intet er for stort, intet er for småt til at komme i Dollerup Tidende, som i nu over 30 år har holdt byen vågent informeret.
Og alle er hjertelig velkomne med artikler og noter om det, de har på hjerte, som kan berøre fællesskabet.

Redaktionen består af:

Redaktør og layout :   Ledig

Dollerup Tidende vil forhåbentligt på sigt kunne ses online på denne hjemmeside.

Historisk tilbageblik:

I 1981 udkom Dollerup Tidende for første gang. Det var byens finurlige hjerne, salig Preben Mogensen, som syntes at Livets gang i Lidenlund ikke skulle stå alene. Han fostrede dermed en betydelig ide, der i den grad har udgjort rygraden i landsbyen lige siden. Hvad der ikke står - eller har stået - i Dollerup Tidende om forholdene og begivenhederne i byen er ikke værd at vide.