Bestyrelse pr. Februar 2019. 

Formand: Kate Nielsen skriverkarla@gmail.com

Kasserer og Administrator i Forlaget Ravnsbjerg: Henning Wisbech henning@wisbech.eu 

Niels Salkvist

Birgit Aarestrup

Kaj Berg Olesen 

Suppleanter: Hanne Munk

Leif Nielsen 

Revisor: Else Staal-Thomsen

Revisorsuppleant: Aase Tonnesen

 

Kontingent.

Kontingent for året 2019.

Kontingent er på kr. 150,- (medlemsskabet er personligt).

Beløbet indbetales til foreningens konto: 5959 0001037524 (Andelskassen Viborg).

Kan også betales til formanden Kate Nielsen eller kasserer Henning Wisbech.

Opfordring til nuværende og eventuelle nye medlemmer:

Ved fremsendelse af din e-mailadresse, til mig på følgende e-mail: henning@wisbech.eu

vil du modtage al relevant information fra foreningen, via mail.